Empreses públiques - Director/a SETEM Catalunya

Imprimir
Director/a SETEM CatalunyaBARCELONA (BARCELONA)Empresa: consolidar barcelona s,l.Descripció: Estem seleccionat per a SETEM Catalunya (organització no governamental de solidaritat internacional, independent i participativa que sensibilitzen la nostra societat sobre les desigualtats Nord-Sud, denuncien les causes i promouen transformacions personals i col·lectives per aconseguir un món més just i solidari. DESCRIPCIÓ GENERAL: La Direcció és la persona que té com a missió gestionar SETEM Catalunya en dependència de la Junta Directiva. És la persona encarregada de liderar i acompanyar l'equip tècnic de l'entitat tenint present els diferents òrgans de presa de decisions. FUNCIONS ●Orientar, formular i fer el seguiment del pla estratègic de l'entitat aprovat per l'Assemblea General ●Planificar i fer operatius els eixos estratègics definits, supervisant els marcs lògics dels diferents projectes. ●Supervisió econòmica. Dinamitzant l'elaboració i proposta preliminar del pressupost anual. Controlant i supervisant el compliment del pressupost aprovat per l'Assemblea. S´Ofereix: ·Jornada laboral: 35 hores setmanals. ·Contracte: Indefinit. ·Sou: 28.500 € bruts anuals. ·Data d'incorporació prevista: Abril de 2019. Relació laboral: LABORAL INDEFINITNombre Hores: 0Salari mensual des de: 0Salari mensual fins a: No informat14/03/2019

Leer más: FA RSS