Ruta

Pers. no docent centres educ. - MONITOR/A DE MENJADOR ESCOLAR A BARCELONA

Imprimir PDF
MONITOR/A DE MENJADOR ESCOLAR A BARCELONABARCELONA (BARCELONA)Empresa: SABER DE SABORS, S.LDescripció: EcoAtaula és una empresa que des del any 1991 ofereix els serveis de menjadors escolars, parvularis i instituts en tota Catalunya. EcoAtaula està especialitzat en temes d'alimentació com també en educació en el lleure. Tasques i/o funcions a realitzar: El/La monitor/a de menjador es responsabilitza d’organitzar i acompanyar el seu grup d’infants abans, durant i després de l’àpat del migdia, de dilluns a divendres de 12:30 a 15h . En el marc de l’equip, i pel bon funcionament del servei, treballa en cooperació amb la resta de companyes/es, fent-se responsable, en ultima instància, de tots/es els nens i nenes que assisteixen al servei de menjador del centre educatiu. Sota la supervisió de la Coordinador/a del Servei, ha de desenvolupar les seves funcions procurant sempre vetllar per l’adquisició d’hàbits alimentaris i higiènics saludables, a més de transmetre els valors propis de l’empresa(medi ambient,solidaritat, etc..), i del centre educatiu per part dels nens i nenes, exercint un rol d’educador/a que va més enllà de la vigilància dels infants.Relació laboral: MERCANTIL (NOMÉS OFERTES)Nombre Hores: 13Salari mensual des de: 450Salari mensual fins a: 46029/06/2020

Leer más: FA RSS